Vỡ mộng dự án đón quy hoạch

–Dự án đón đầu đoạn đường sẽ được quy hoạch chạy qua những tưởng được hưởng lợi khi hoàn thiện hạ tầng nhưng tới khi dự án xây xong, dân về ở nhưng mà đường vẫn chưa thông. Dự án xong, đường chưa thông Những ngày qua vấn đề bức xúc của cư dân tại Read More…